PV-Calculator

Deze PV-calculator geeft u een inschatting van de terugverdientijd van een PV-installatie.

De calculator baseert zich daarbij op de gegevens die u ingeeft. Hoe meer gegevens u in detail kan ingeven, hoe preciezer de berekening zal zijn. Toch vervangt ze op generlei wijze een gedetailleerde haalbaarheidsstudie van Zero Emission Solutions, al was het nog maar enkel omdat voor een precieze berekening van de netto bruikbare ruimte op een dak een plaatsbezoek én schaduwstudie absoluut noodzakelijk is.